Tyflopedagog

Zajęcia z tyflopedagogiem:
  • prowadzone są w ramach zajęć rewalidacji indywidualnej i zajęć o charakterze terapeutycznym
  • zadaniem tyflopedagoga jest nauczyć dziecko wykorzystywania ograniczonych możliwości wzroku, pomóc poznawać otaczający świat wszystkimi zmysłami
  • Light Box- stolik podświetlany: zajęcia prowadzone tą metodą stymulują do patrzenia, stolik stwarza odpowiedni kontrast, podświetla obrazki, dzięki czemu są bardziej widoczne; kolorowe pomoce są atrakcyjne a oryginalność materiałów motywuje wychowanków do użycia wzroku
  • podczas zajęć korzystamy z Programów Rehabilitacyjnych wykonywanych na zamówienie przez Polski Związek Niewidomych
  • dzięki współpracy z Fundacją Jasne Strony wychowankowie mogą czytać książeczki dotykowe, cieszą się szczególnym zainteresowaniem, ponieważ można dotknąć każdego obrazka.

Galeria