Koordynator projektu
Marcin Małecki

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Agnieszka Maścibroda

Oligofrenopedagog
Beata Murmydłowska

Oligofrenopedagog
Radosław Teterycz

Psycholog
Aleksandra Brzozowska

Fizjoterapeuta
Izabela Plaskota

Opiekun medyczny
Katarzyna Pęk

Opiekun
Ilona Kunicka - Branecka

Opiekun
Edyta Murmydłowska

Opiekun
Małgorzata Siek

Kierowca
Łukasz Wołoch