Pracownicy i uczestnicy

PSONI Zamość

Koordynator projektu – Daniel Wołos

Specjalista ds. finansowo-księgowych – Joanna Czuba

Trenerzy - Halina Burda, Agnieszka Ochal, Agnieszka Łoza, Katarzyna Pęk, Wioleta Krukowska, Joanna Szust, Jolanta Mazurek, Agata Krzemińska, Agnieszka Szumilak, Agnieszka Piróg,Jacek Korneluk, Łukasz Rachwał, Radosław Teterycz, Edward Szerszon.


Projekt obejmuje wsparciem 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami w wieku od 16 roku życia, realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz osoby będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej zamieszkujących gminy powiatu zamojskiego. Każdy uczestnik Mieszkania posiada Indywidualny Program Działania.

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI