Pracownicy merytoryczni OREW:

 • Dyrektor OREW - mgr Krzysztof Rysak (nauczyciel dyplomowany)
 • Wicedyrektor OREW - mgr Beata Wojczuk (nauczyciel mianowany)
 • Wicedyrektor OREW - mgr Nina Oktaba (nauczyciel mianowany)

 

Nauczyciele dyplomowani:

 • mgr Marta Dadia - nauczyciel oligofrenopedagog / logopeda / met. A.A.Tomatisa
 • mgr Aldona Krakowiak - nauczyciel tyflopedagog / oligofrenopedagog
 • mgr Edyta Szawara - zajęcia edukacyjno-wychowawcze / Integracja Sensoryczna
 • mgr Agata Bozek - logopeda

Nauczyciele mianowani:

 • mgr Magdalena Adamiak - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • mgr Małgorzata Byra-Wojtiuk - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • mgr Magdalena Chmielewska - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • mgr Agata Krzemińska - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • mgr Anna Małecka - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Iwona Polanowska - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Joanna Pysiewicz - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • mgr Anna Pyś-Kościk - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • mgr Ewa Ryszczuk - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • mgr Danuta Bernard Domina - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • mgr Agnieszka Szumilak - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Magdalena Szust - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Halina Burda - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Łukasz Rachwał - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie fizyczne
 • mgr Agnieszka Oberda - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • mgr Kamila Kliszcz - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • mgr Joanna Gruszka - psycholog / wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nauczyciele kontraktowi:

 • mgr Barbara Steć - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • mgr Marzena Zawrotniak - nauczyciel oligofrenopedagog / zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
 • mgr Katarzyna Greszta - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Agnieszka Ochal - nauczyciel oligofrenopedagog / wychowanie przedszkolne
 • mgr Iwona Wróbel - fizjoterapeuta
 • mgr Piotr Greszta - psycholog
 • mgr Aleksandra Kozyra - psycholog

Nauczyciele stażyści:

 • mgr Iwona Bartoszczyk - nauczyciel oligofrenopedagod / fizjoterapeuta
 • mgr Beata Hajdamaszek - nauczyciel oligofrenopedagog / fizjoterapeuta
 • mgr Joanna Szust - nauczyciel oligofrenopedagog
 • mgr Joanna Madyniak - logopeda
 • mgr Agnieszka Besztak - logopeda


Specjaliści zatrudnieni w ramach NFZ:

 • mgr Iwona Bartoszczyk - fizjoterapeuta
 • mgr Agata Bozek - logopeda
 • mgr Joanna Madyniak - logopeda
 • mgr Beata Hajdamaszek - fizjoterapeuta
 • mgr Łukasz Rachwał - fizjoterapeuta
 • mgr Iwona Wróbel - fizjoterapeuta
 • mgr Leszek Szymon Mazurek - fizjoterapeuta
 • mgr Aleksandra Brzozowska - psycholog
 • Aleksandra Kozyra - psycholog
 • mgr Jolanta Stańko - pedagog specjalny

Pomoce nauczyciela:

 • Anna Berdak
 • Damian Bukowiec
 • Jacek Korneluk
 • Joanna Nowak
 • Edyta Zakrzewska
 • Małgorzata Zakrzewska
 • Anita Dąbek
 • Katarzyna Mandziuk
 • Jolanta Mazurek
 • Jolanta Kurzawska
 • Aneta Łyciuk
 • Marta Flak
 • Ewa Momot-Kokoszka
 • Stanisława Magdziak
 • Mariusz Kliza

Pracownicy medyczni OREW:

Lekarze rehabilitacji medycznej:

 • lek. med. Jolanta Świrgoń
 • lek. med. Elżbieta Zwierzyńska


Pielęgniarka:

 • mgr Jolanta Pyś
 • licencjat Kinga Miszczak


Ratownicy medyczni:

 • Jacek Korneluk


Administracja:

 • Ewa Zbyryt Osuch - Główna księgowa
 • mgr Marcin Małecki - Specjalista OREW
 • mgr Agnieszka Maścibroda - Stanowisko ds. księgowo-kadrowych
 • Elzbieta Smolarczyk - Pracownik administracyjno-biurowy
 • mgr Danuta Kniaź - Pracownik administracyjno-biurowy
 • mgr Justyna Misiorek - Pracownik administracyjno-biurowy


Transport Kierowcy:

 • Jerzy Bil
 • Zdzisław Presz
 • Jarosław Bałka
 • Rafał Swaczyna


Pracownicy obsługi:

 • Krystyna Kukiełka
 • Małgorzata Byra
 • Zbigniew Pakos
 • Anna Lewkowicz
 • Beata Łach