Mieszkania treningowe

PSONI Zamość

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH KONKURSU 1/2022 PN. “DZIAŁAMY RAZEM”.

Integracja 3

Projekt pod nazwą „Otwórzmy przed nimi życie – trening mieszkaniowy” funkcjonuje na podstawie Umowy Nr ZZO/000340/03/D zawartej w dniu 09 maja 2023 roku.

Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od dnia 01.04.2023r. do dnia 31.03.2024r. w miejscowości Bródek 13, Gmina Łabunie.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 pn. „Działamy razem”.

Projekt obejmuje wsparciem 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężeniami i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w wieku od 16 roku życia realizujących obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz osoby będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej zamieszkujących gminy powiatu zamojskiego. Każdy uczestnik Mieszkania posiada Indywidualny Program Działania.

Głównym celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Trening mieszkaniowy odbywa się od piątku od godziny 16.00 do niedzieli do godz. 16.00

Działania podejmowane w ramach zadania to treningi:

  1. Trening rozwijający umiejętności samodzielności w codziennym życiu.
  2. Trening poprawiający umiejętności funkcjonowania w grupie.
  3. Trening ogrodniczy.
  4. Trening rozwijający uzdolnienia i kształtujący kreatywność.
  5. Wsparcie nocne.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI