Image

Program Rehabilitacja 25 plus

Jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od 15.09.2020 w miejscowości Bródek 13.

Program Rehabilitacja 25 plus finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnikami tego programu są absolwenci Ośrodka i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.