Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1993 roku i działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne intelektualnie posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Obecnie w warsztacie jest 52 uczestników pracujących w 8 grupach terapeutycznych: poligraficzna, tkacko-plastyczna, gospodarstwa domowego - 2, krawiecka - 2, ceramiczna, stolarska.

Głównym celem WTZ jest rehabilitacja w sferze zawodowej i społecznej, maksymalne usprawnienie jego uczestników oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ponadto uczestnicy korzystają z rehabilitacji ruchowej, muzykoterapii, pomocy medycznej i psychologicznej.

Kierownikiem warsztatu jest mgr inż. Marian Kondrat.

Kontakt
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Gen. Orlicz - Dreszera 14
22-400 Zamość

Sekretariat
tel. 84 638 86 22

Kierownik
tel. 84 638 86 23
email: wtz.zamosc@psouu.org.pl