Kierownik
 • Marian Kondrat

Terapeuci
 • Ewelina Król - Korga – gospodarstwo domowe I
 • Anna Pilczuk – gospodarstwo domowe II
 • Agnieszka Piróg – tkactwo – plastyka
 • Ireneusz Badach – poligrafia
 • Anna Mnich – krawiectwo I
 • Wioleta Krukowska – krawiectwo II
 • Magdalena Mazurkiewicz – ceramika
 • Edward Szerszon – stolarstwo

Muzykoterapeuta
 • Marek Smolarczyk

Psycholog
 • Joanna Gruszka

Księgowa
 • Janina Bochunewicz

Pracownik socjalny
 • Elżbieta Smolarczyk

Rehabilitant
 • Monika Kalisz
 • Agnieszka Łoza

Pielęgniarka
 • Maria Osipowicz

Kierowca
 • Jacek Bil