Koło PSONI w Zamościu podejmuje wiele działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie i placówek dla nich w środowisku lokalnym. Celem działań integracyjnych jest stwarzanie szans rozwojowych, w dojściu do całkowitej integracji wewnętrznej i zewnętrznej.

Pierwsze kroki w tym kierunku to włączenie dziecka do grupy, zajęć grupowych, zachęcanie do współdziałania, współpracy, stworzenie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnego zaufania. Integracja pomiędzy placówkami, członkami stowarzyszenia i zaistnienie wśród niepełnosprawnych.

Spotkania integracyjne połączone są niekiedy wspólnym śpiewem, tańcem, zabawami, poczęstunkiem, upominkami. Zaprzyjaźnione teatry występują gościnnie w naszych placówkach. Podopieczni z OREW i WTZ uczestniczą w licznych konkursach, prezentują swoje wytwory i umiejętności na wystawach i imprezach w środowisku lokalnym i poza nim. Uczestnicy biorą również udział w imprezach okolicznościowych, takich jak choinka, andrzejki, bal karnawałowy. Wspólnie wychodzą ku społeczeństwu, by udowodnić, że nie stanowią zagrożenia, potrafią cieszyć się i bawić.

W WTZ w ramach integracji ze społecznością innych warsztatów uczestniczy w spotkaniach połączonych ze wspólnym poczęstunkiem, wymiana doświadczeń, zabawami integracyjnymi. Organizowane są wycieczki i rajdy, które umożliwiają integrację grupy, rozwój komunikacji społecznej, zaradności, poznanie nowych miejsc, wzbogacanie wiadomości, słownika oraz naukę aktywnego organizowania czasu. Pomiędzy młodzieżą zawiązują się przyjaźnie, które umacniają się przy kolejnych spotkaniach.

Oprócz działań jednoczących niepełnosprawnych są podejmowane kroki by włączyć w to osoby pełnosprawne. Integracja ma tu szerszy zakres. Działania integrujące osoby niepełnosprawne intelektualnie zmierzają do podwyższenia ich samooceny, do samoakceptacji, by mogły odważniej wkraczać wśród pełnosprawnych, by były przygotowane do takiego wyjścia.

W niektórych spotkaniach integracyjnych dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczy młodzież pełnosprawna: wolontariusze, praktykanci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych w obu placówkach, dzięki czemu możliwa jest indywidualizacja.

Dzięki długoletniej współpracy naszego Stowarzyszenia z partnerami ze Schwäbisch Hall działania integracyjne mogły wykroczyć poza granice państwa.

Placówki współpracujące:

  • Zawodowe Studium Medyczne
  • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Krok za krokiem"
  • Zamojski Dom Kultury
  • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  • Przedszkole integracyjne nr 7
  • Przedszkole nr 12
  • Książnica Zamojska - Biblioteka Publiczna
  • I Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Podstawowa w Łabuniach