W dniu 16 marca 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła PSONI w Zamościu został wybrany nowy Zarząd Koła:

ZARZĄD KOŁA

 • Przewodnicząca- Jadwiga Stromkie
 • Wiceprzewodnicząca - Halina Pasieczna
 • Sekretarz - Helena Mik
 • Skarbnik - Marta Marud
 • Członek - Marian Kondrat
 • Członek - Piotr Błażewicz
 • Członek - Krzysztof Szewczak
 • Członek - Krzysztof Rysak

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Muda
 • Sekretarz - Danuta Dąbrowska
 • Członek - Halina Adamczuk
Elektorem Koła PSONI w Zamościu jest Jadwiga Stromkie.