Image

PROJEKT DOFINANSOWANY JEST PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH KONKURSU 1/2020“POKONAMY BARIERY”.

Projekt pod nazwą  "Świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna" funkcjonuje na podstawie Umowy Nr ZZO/000241/03/D zawartej w dniu 13 kwietnia  2021 roku.

Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od dnia  01.04.2021 r.  do dnia 31.03.2024r. w miejscowości Bródek 13 gmina Łabunie.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020 „POKONAMY BAIERY”.