Image
PROJEKT DOFINANSOWANY JEST PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH KONKURSU 4/2017 “SAMODZIELNI I SKUTECZNI”.

Projekt pod nazwą  "Świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie powyżej 25 roku życia" funkcjonuje na podstawie Umowy Nr ZZO/000159/03/D zawartej w dniu 05 marca 2018 roku.

Prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu od dnia  01.04.2018 r.  do dnia 31.03.2021r. w miejscowości Bródek 13 gmina Łabunie.

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 4/2017 „Samodzielni i Skuteczni”.

Celem niniejszego projektu jest prowadzenie systemowej i ciągłej terapii rewalidacji oraz rehabilitacji dla 18 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim po 25 roku życia z powiatu zamojskiego posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021.