II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Zamościu.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zamościu ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Zamościu.