Współpraca

PSONI Zamość

Współpraca placówki na ul. Orlicz - Dreszera 14 z Ośrodkiem Sonnenhof w Sonnenhof Schwäbisch Hall trwa już od wielu lat. Polega na wizytach dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej między zaprzyjaźnionymi placówkami, wymianie doświadczeń, uwag i wskazówek w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Pierwszy raz goście z Niemiec odwiedzili nas w październiku 1996 roku. Wymienili się z nami doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi pracy terapeutycznej.

Kolejna wizyta miała miejsce w maju 1998 r. Przyjaciele z Niemiec zapoznali się z pracą naszej kadry. Uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych

W kwietniu 2001 r. odwiedził nas dyrektor ośrodka Sonnenhof - pastor Schüle wraz z małżonką. Oglądali oni naszą pracę z pełnym uznaniem wypowiadając się o poziomie prowadzonych u nas zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

W kwietniu 2002 roku członkowie zarządu, pracownicy i podopieczni naszej placówki uczestniczyli w wyjeździe do Niemiec. Grupa uczestniczyła w zajęciach terapeutycznych, poznawała metody rehabilitacji i pracy z osobami niepełnosprawnymi. W programie było przewidziane zwiedzanie kompleksu ośrodka Sonnenhof, zwiedzanie zabytków Schwäbisch Hall i krajobrazu okolicznych miejscowości.

W czerwcu 2002 r. po raz kolejny odwiedzili nas goście z Sonnenhof. Mieli możliwość zwiedzenia zabytków naszego miasta, poznania okolic Zamościa. Wycieczka po Roztoczu zakończyła się spotkaniem integracyjnym w Majdanie Sopockim. Dnia 06.06.2002 rokuodbyła się konferencja pod tytułem:" Wyrównywanie szans w rozwoju i życiu społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną". Przygotowane referaty i powstała publikacja stanowią szeroki rys historyczny nad opieką i terapią osób niepełnosprawnych w Niemczech. Wydawnictwo przedstawia również ewaluację pracy Ośrodka w Zamościu, wykorzystane w nim metody pracy z dziećmi i młodzieżą oraz efekty uzyskane po ich zastosowaniu.

W kwietniu 2003 roku w sali Consulatus odbyła się konferencja zorganizowana z racji 10-lecia istnienia Koła PSONI w Zamościu. Całość konferencji poprzedziła Msza Święta celebrowana przez księdza biskupa Jana Śrutwę. Otwarcia dokonał Przewodniczący Zarządu Koła Marian Kondrat. Swoje przemówienia wygłosili m.in.: Krystyna Mrugalska, Rudolf Schmid, Heinz Schüle.

W dniach 01.05-08.05.2005 roku odbyło się międzynarodowe spotkanie integracyjne " W połowie drogi" w Karpaczu. Było to spotkanie czterech grup: z Polski, Niemiec i Ukrainy. Polskę reprezentowały Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała Archanioła i nasza placówka. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, poglądów, wspólne spędzenie czasu i nawiązanie nowych znajomości.

W ramach integracji i współpracy między Sonnenhof a naszym Kołem w dniach 2.06.-15.06.2007 roku w Schwäbisch Hall odbyło się spotkanie przedstawicieli z tych placówek. Nasza sześcioosobowa grupa reprezentowana była przez trzy osoby z OREW oraz trzech uczestników z WTZ wraz z opiekunami. Gospodarze przygotowali bogaty program pobytu. Zwiedzaliśmy szkołę, zakład pracy, a także byliśmy z wizytą u Burmistrza w Ratuszu. Wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy nie tylko miasto, ale również uczestniczyliśmy w wyjazdach po okolicy bliższej i dalszej. W trakcie pobytu spotykały nas nie tylko przyjemności ale również i obowiązki. Wspólne mieszkanie, przygotowywanie posiłków, sprzątanie i wyjazdy zbliżyły nas, a bariera językowa nie stanowiła problemu. Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

Po długoletniej i owocnej współpracy między ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych "Sonnenhof" w Schwäbisch Hall, a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu dnia 8 września 2007 w sali Consulatus zamojskiego ratusza odbyło się uroczyste podpisanie Kontraktu Partnerskiego o dalszej współpracy między naszą placówką, a placówką w Niemczech. Celem Kontraktu było również wzmacnianie więzi pomiędzy miastami Schwäbisch Hall i Zamościem, jak również porozumienie o: wymianie doświadczeń, form i metod pracy z upośledzonymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, przeprowadzanie konferencji naukowych, przeprowadzanie spotkań integracyjnych uczestników i kadry.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI