Terapia behawioralna

Przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i innymi problemami rozwojowymi. Polega  na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Celem tej metody jest redukowanie zachowań niepożądanych np. zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, autostymulacyjnych, rytualistycznych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych itp.