Rysowane wierszyki W. Szuman

to ilustrowanie tekstu wierszyka odpowiednimi elementami rysunku podczas mówienia - recytowania. Stymuluje ona rozwój mowy dziecka.

Rysowane wierszyki to zaproszenie do zabawy wychowującej i dydaktycznej. Przy czym spełnia ona ważną funkcję kompensacyjną, poprawia samopoczucie dziecka. Ułatwia nawiązanie z nim kontaktu i prowadzenie rozmowy.

Galeria