Metody aktywizujące

To grupa metod,  która umożliwia aktywne uczenie się, czyli uczenie się poprzez działanie, przeżywanie, poznawanie i odkrywanie.  Prowadzi ona nie tylko do pogłębiania wiedzy ucznia, ale rozwija również kompetencje społeczne uczniów.