Metoda praktycznego działania

to metoda kształtująca i rozwijająca umiejętności, nawyki i sprawności o charakterze praktycznym. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas działania są znacznie trwalsze od wiedzy i umiejętności przyswojonych innymi metodami.

Polega na demonstracji czynności, i ich kolejności i prawidłowości wykonania: przygotowanie posiłku (kanapki, sałatka), sadzenie kwiatków, sprzątanie po posiłku, nalewanie picia do kubka itp.

Galeria