Metoda Hanny Tymichowej

Metoda ta pełni rolę usprawniającą i stymulującą. Założeniem terapeutycznym jest pomoc dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania, a także korygowanie nieprawidłowej techniki rysowania i pisania. Poprzez ćwiczenia  grafomotoryczne pobudzamy rozwój ruchowy dziecka, szczególnie zaś sprawność motoryczną rąk oraz współdziałanie oka i ręki. Proponowane ćwiczenia grafomotoryczne odbywają się pod kontrolą wzroku.