Metoda Dr E. Gruszczyk Kolczyńskiej

Rozwija zdolności umysłowe dzieci wraz z ich edukacją matematyczną.
Wg metody najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które stanowią budulec do tworzenia pojęć i umiejętności. W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci.

Specjalnie skonstruowany blok programowy, zawiera treści kształtujące odporność emocjonalną oraz  tworzy warunki do pełnego rozwoju możliwości umysłowych. W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju.

Opracowanych jest 14 bloków programowych, w których znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej.
Image