Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana

Zwana też metodą improwizacji ruchowej, gimnastyki ekspresyjnej, twórczej i utanecznionej. Metoda R. Labana wpływa na rozwój i sprawność fizyczną dziecka. Wykorzystuje inwencję twórczą dziecka, jego pomysłowość i doświadczenia ruchowe. Posługuje się m.in. Ćwiczeniami i zabawami muzyczno- ruchowymi, tańcem, improwizacją ruchową, pantomimą, zabawami rytmiczno- tanecznymi, opowieścią ruchową, naśladownictwem.

Galeria