Biblioterapia

To zamierzone oddziaływanie na uczniów poprzez czytanie, słuchanie  odpowiednio dobranych książek, opowiadań, wierszy, słuchowisk.
Terapia ma na celu kształtowanie właściwych postaw u uczniów, uczy prawidłowych reakcji  w trudnych sytuacjach, pracy nad sobą, samoakceptacji, daje szansę zaistnienia  w grupie i nabrania wiary w swoje możliwości i umiejętności, wpływa pozytywnie na emocjonalne stany uczniów. Wzbogaca mowę bierną i czynną, rozwija wyobraźnię, zdolność rozumienia pojęć moralnych i rozwój uczuć.

Wykorzystane teksty literackie w biblioterapii są również inspiracją w zakresie aktywności twórczej uczniów, w postaci różnorodnych zajęć integracyjnych, plastycznych, ruchowych, praktyczno-technicznych, relaksacyjnych.